PŘÍSPĚVKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN NA OČKOVÁNÍ V ROCE 2017

   VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (111)
NEMOC     PŘÍSPĚVEK     OMEZENÍ
Chřipka až 150 Kč děti i dospělé osoby do 65 let
Klíšťová encefalitida až 500 bez věkového omezení
Lidský papilomavirus (HPV) až 1000 pro dívky od 14 do 18 let; pro chlapce do 18 let dle lékařského doporučení
Žloutenka typu A+B až 500 děti do 18 let - žloutenka typu A, od 18 let příspěvek na A+B
Meningokokové nákazy 500 - 2500 příspěvek pro osoby do 18 let (2 500 Kč), nad 18 let (500 Kč)
Očkování do zahraničí až 500 proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu a vzteklině  
Žloutenka pro dobrovolníky (A, A+B)  až 1500 pro dobrovolníky od 15 let působící ve zdravotnickém zařízení
Pásový opar až 1000 určeno dospělým od 50 let
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete zde


   ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA (211)
NEMOC    PŘÍSPĚVEK    OMEZENÍ
Chřipka až 300 Kč pojištenci do 65 let
Klíšťová encefalitida až 600 bez věkového omezení                                                                         
Žloutenka až 600 bez věkového omezení
Meningokok, pneumokok až 600 bez věkového omezení
Tetanus, vzteklina až 300 bez věkového omezení  
Černý kašel, rotavirová onemocnění až 300 bez věkového omezení
HPV, pásový opar, příp. jiné až 300 bez věkového omezení
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete zde


   VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201)
NEMOC PŘÍSPĚVEK OMEZENÍ
Příspěvek na komerční očkování         až 400 Kč prevence Haemophilus influenzae typ B, sezónní chřipky, příp. klíšťové
encefalitidy dle podmínek programu
Klíšťová encefalitida až 500 Kč              pro děti od 2 do 18 let, dle podmínek programu
Rakovina děložního čípku 2500 pro dívky ve věku 14 - 19 let, dle podmínek programu
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete zde


   ZAMĚSTNANECKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ŠKODA (209)
NEMOC  PŘÍSPĚVEK  OMEZENÍ
Chřipka do 400 Kč do 65 let
Rakovina děložního čípku do 800 do 45 let, očkování po konizaci děložního čípku
Rakovina děložního čípku do 4000 od 12 do 18 let, ukončení očkovacího schématu v roce 2017
Žloutenka typu A+B do 800 ukončení očkovacího schématu v roce 2017
Příspěvek na komerční očkování do 800 bez věkového omezení, dle podmínek 
Rotavirové infekce  do 1000 kojenci do 1 roku
Klíšťová encefalitida do 400 bez věkového omezení
Meningokok B do 800 do 5 let
Meningokok C do 400 bez věkového omezení
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete zde


   ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (205)
NEMOC  PŘÍSPĚVEK  OMEZENÍ
Příspěvek na komerční očkování až 1500 Kč do 18 let, dle podmínek preventivních programů               
Příspěvek na komerční očkování až 700 od 19 let, dle podmínek preventivních programů
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete zde


   OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (207)
NEMOC PŘÍSPĚVEK OMEZENÍ
Příspěvek na komerční očkování      až 300 Kč           s VITAKONTEM v průměru 600 Kč, dle počtu kreditů
Očkování pro děti do 1 roku až 1300 s příspěvkem z VITAKONTA až 3 000 Kč, příp. dle počtu kreditů
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete zde
 
Informace jsou převzaty ze serveru Avenier.cz (zde), aktuální k 29. 8. 2017. Uvedené příspěvky mají
pouze informativní charakter. Aktuální znění podmínek si ověřte u své zdravotní pojišťovny.