INFORMACE O CHŘIPCE

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění, jež se nejčastěji přenáší vzduchem v kapénkách, které pocházejí i z pouhého dechu, kašle nebo kýchání nakažených osob, ale i kontaminovanýma rukama, které se dotknou obličeje – proto je chřipka tak snadno přenosná, k čemuž přispívá i fakt, že člověk je zdrojem infekce i během inkubační doby; ta je nejčastěji 1-3 dny před vypuknutím klinických příznaků. Infekční bývá pro okolí i v době samotné nemoci, většinou dalších 3-5 dní, u dětí i déle.

Obvykle se vyskytne z plného zdraví a projevuje se horečkou, zimnicí, bolestí hlavy, kloubů a svalů s celkovou slabostí. Onemocnění trvá většinou 3-7 dní. U starších, oslabených nebo chronicky nemocných osob, které jsou onemocněním nejvíce ohroženy (proto také mají očkování hrazené od zdravot. pojišťoven), může vyvolat až zápal plic, postižení srdečního svalu nebo nervové tkáně, zhoršit chronická onemocnění či vyvolat další závažné komplikace, a v určitých případech přispět i k úmrtí.  Dle dostupných informací v České republice následkem chřipky zemře zhruba 2 000 lidí ročně.

Chřipka se liší od běžného nachlazení, jež se projevuje daleko mírněji a ze kterého se nemocný rychle uzdraví. POZOR, u chřipky není přítomna rýma – pokud máte rýmu, trpíte s největší pravděpodobností jiným respiračním onemocněním, které se samozřejmě může vyskytovat i přes očkování proti chřipce, neboť proti dalším respiračním onemocněním Vás očkování proti chřipce nechrání!

Významnou úlohu v prevenci této nemoci má zvýšená hygiena (časté mytí rukou, jednorázové kapesníčky, větrání prostor apod.) V období epidemie je potřeba se vyhýbat přelidněným prostorám a nedotýkat se rukou nosu nebo úst.

Nejúčinnější prevencí však je očkování proti chřipce – prováděné ideálně každoročně jednou dávkou vakcíny. Nejvhodnější doba pro očkování je v září, říjnu a listopadu, tedy v období před začátkem chřipkové epidemie. Ochrana před chřipkou začíná cca 2 týdny po očkování, proto je nezbytné se nechat očkovat ještě před vypuknutím chřipkového období. V České republice je vrchol výskytu infekce většinou v období od ledna do března, kdy se objevují i chřipkové epidemie.
Zejména rizikové skupiny by měly být očkovány proti chřipce každý rok, neboť různou kombinací kmenů chřipky (každý rok se jejich zastoupení v očkovací látce liší a jsou vybírány ty s nejpravděpodobnějším výskytem!)  se tak dosáhne lepší bdělosti imunitního systému při kontaktu s případným mutovaným či neznámým kmenem chřipky.
Z pohledu imunologického je vhodné začít s pravidelným očkováním nejdéle kolem 50. roku života, protože ještě v této době je stav imunitního systému natolik v pořádku, že je schopen daleko lépe než v pokročilejším věku reagovat na případné infekty vyvolané nejen kmeny, se kterými se organismus setkal či které byly obsaženy v očkovacích látkách, ale i s jejich případnými kombinacemi. Neznamená to však, že mladší jedinci by se neměli nechat očkovat – i oni jsou ohroženi infekcí virem chřipky a následků z ní vyplývajících.

Nezanedbatelnou informací je také to, že v případě pandemie chřipky by mělo docházet k distribuci očkovacích látek na podkladě počtu proběhlých očkování v minulých letech! Samozřejmě v závislosti na její dostupnosti v rámci ČR.

V případě, že chřipkou již onemocníte, pak je důležitý klid na lůžku, dostatek tekutin, vyšší příjem vitamínů a léčba symptomů – léky proti horečce a bolestem, např paracetamol – u jinak zdravých jedinců v denní dávce max. 3x 2tablety 500mg (tedy Paralen, Panadol apod.) Ústup potíží při léčbě by měl být zhruba do týdne. Pokud ani při symptomatické léčbě nedochází ke zlepšení, či naopak dochází ke zhoršení stavu je nutno vyhledat lékařské ošetření. Po odeznění není vhodné ještě po určitý čas sportovat a vykonávat větší fyzickou námahu, protože organismus je stále oslabený a je zde větší pravděpodobnost rozvoje jiného, dalšího infekčního onemocnění

Nepodceňujte chřipku a její dopady nejen na Vaše zdraví, i u nekomplikované chřipky je cena léků a vitaminů často mnohonásobně vyšší než cena vakcíny a její aplikace!


Objednání termínu na aplikaci očkovací látky sestrou na čísle 723 362 015, pro objednávání volejte v čase 11:30-12:00.

MUDr. Zdeněk Vošvrda