CHŘIPKA 2022

Chřipková epidemie mívá každoročně vrchol v únoru až březnu, nejlepší ochranou je očkováni.
 
Vakcínu pro Vás nadále máme v ordinaci připravenou. Její dostupnost v dalších letech je
vázána na předchozí aplikace očkovací látky.
 
Neváhejte, očkováni provedené do konce ledna Vás dokáže ochránit, a objednejte se co
nejdříve na tel.: 494 595 288 kdykoli v ordinační době.