CENY VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony v osobním zájmu a na žádost fyzických či
právnických osob, jejichž cílem nebo zájmem není zachovat nebo zlepšit současný zdravotní stav pojištěnce.
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodního lékaře, na vlastní žádost, před zahraniční cestou apod. ...... 250 Kč
Expresní výpis ze zdravotní dokumentace do dvou pracovních dnů - BEZ NÁROKU - tedy pouze po  
   předchozí domluvě s lékařem a dle volných kapacit ......................................................................... 500 Kč
• Výpis ze zdravotní dokumentace pro komerční pojišťovnu (dle požadavků pojišťovny) ............................. 400 Kč
• Aplikace očkovací látky u samoplátců ........................................................................................... 150 Kč
• Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz - do 65 let včetně .................................. 500 Kč
• Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz - další navazující (68, 70, 72 let atd.) .......... 250 Kč
• Vyšetření a potvrzení pro zdravotní, zbrojní, svářečský průkaz, průkaz na pilu, zdravotní způsobilosti  
   ke sportovní činnosti ............................................................................................................... 500 Kč
Vyplnění žádosti do ústavu sociální péče a domova důchodců ............................................................ 250 Kč
Vyšetření a potvrzení pro studium na SŠ a VŠ ................................................................................ ZDARMA
Vyplnění náhradního hlášení pracovní neschopnosti ......................................................................... 150 Kč
• Potvrzení pro ÚP na vlastní žádost jiné než potvrzení o nemožnosti plnit povinnosti uchazeče ................... 250 Kč
• Jiná potvrzení na vlastní žádost pacienta (administr. úkon), dle rozsahu - méně složité (do 10 min.) ............ 200 Kč
                                                                                                                     - obsáhlé (nad 10 min.) ................. 400 Kč
• Odběr krve „z prstu“ na vlastní žádost pacienta - INR ....................................................................... 250 Kč
                                                                               - hladina glukózy (cukru) ..............................................   50 Kč
                                                                               - glykovaný hemoglobin ............................................... 250 Kč
Odběr krve ze žíly na vlastní žádost .....................................................................................  NEPROVÁDÍME
• Test na okultní krvácení do stolice na žádost pacienta (TOKS) ............................................................. 250 Kč
Vyšetření, prohlídka a potvrzení do zaměstnání u nesmluvního zaměstn. v rámci kompetencí prakt. lékaře .... 800 Kč
• Vyplnění formuláře pojišťovny (úrazové apod.) - jeden dokument* ...................................................... 500 Kč
• Vyplnění bodového hodnocení úrazu samostatně............................................................................. 300 Kč
• Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu typu životní pojištění pro posouzení přiznání hypotéky apod.  
  (složitější formulář) včetně výpisu ze zdravotní dokumentace (+ náklady na příp. fotokopie dle ceníku) ......... 800 Kč
Celkové vyšetření na vlastní žádost - lázně, UPT, kosmetické zákroky (včetně vyš. pro komerční pojišťovnu),  
   případná laboratoř cestou odběrového místa laboratoře dle jejich ceníku ............................................. 700 Kč
• EKG včetně podpisu ................................................................................................................ 250 Kč
• Černobílé kopírování 1 strana A4 .................................................................................................     5 Kč
Za každou další započatou půlhodinu kopírování ............................................................................. 250 Kč
   *bude přijat jen pacientem předvyplněný formulář, bianco formulář nikoli
 
CENY PLATNÉ OD 1. 1. 2023
 (pro úkony objednané po 1. 1. 2023)