CENY VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony v osobním zájmu a na žádost fyzických či
právnických osob, jejichž cílem nebo zájmem není zachovat nebo zlepšit současný zdravotní stav pojištěnce.
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodního lékaře, na vlastní žádost, před zahraniční cestou apod. ........ 150,- Kč
Expresní výpis ze zdravotní dokumentace do dvou pracovních dnů - BEZ NÁROKU - tedy pouze po  
   předchozí domluvě s lékařem a dle volných kapacit ..................................................................... 400,- Kč
• Výpis ze zdravotní dokumentace pro komerční pojišťovnu (dle požadavků pojišťovny) ............................. 300,- Kč
• Aplikace očkovací látky u samoplátců ....................................................................................... 150,- Kč
• Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz apod. ............................ 400,- Kč
• Vyšetření a potvrzení na svářečský průkaz - nutné doručit vyšetření spirometrie, průkazu na pilu,  
   zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti ................................................................................ 300,- Kč
Vyplnění žádosti do ústavu sociální péče a domova důchodců .......................................................... 300,- Kč
• Vyšetření pro vystavení zdravotního průkazu    ............................................................................ 400,- Kč
Vyšetření a potvrzení pro studium na SŠ a VŠ .............................................................................. ZDARMA
• Vyšetření a potvrzení pro práci s dětmi, potvrzení na tábor apod. ..................................................... 200,- Kč
Vyplnění náhradního hlášení pracovní neschopnosti ....................................................................... 100,- Kč
• Potvrzení pro ÚP na vlastní žádost jiné než potvrzení o nemožnosti plnit povinnosti uchazeče ................... 250,- Kč
• Jiná potvrzení na vlastní žádost pacienta (administr. úkon), dle rozsahu - méně složité (do 10 min.) ............ 100,- Kč
                                                                                                              - obsáhlé (nad 10 min.) ................ 300,- Kč
• Odběr krve „z prstu“ na vlastní žádost pacienta - INR .................................................................... 250,- Kč
                                                                           - hladina glukózy (cukru) ........................................... 50,- Kč
                                                                           - glykovaný hemoglobin ........................................... 250,- Kč
Odběr krve ze žíly na vlastní žádost .................................................................................. NEPROVÁDÍME
• Test na okultní krvácení do stolice na žádost pacienta (TOKS) .......................................................... 200,- Kč
• Vyšetření pro smluvního zaměstnavatele v rámci PLS/ZPP ........................................................ DLE SMLOUVY
• Při prohlídce zaměstnance pro smluvního zaměstnavatele PLS/ZPP - vystavení zdravotního průkazu,  
   potvrzení ŘP pro pracovní účely apod. ...................................................................................... 200,- Kč
Vyšetření, prohlídka a potvrzení do zaměstnání u nesmluvního zaměstn. v rámci kompetencí prakt. lékaře ... 800,- Kč
• Vyplnění formuláře pojišťovny (úrazové apod.) - jeden dokument* .................................................... 400,- Kč
   každý další formulář týkající se stejné pojistné události včetně např. vyplnění bodového hodnocení úrazu .... 100,- Kč
• Vyplnění bodového hodnocení úrazu samostatně........................................................................... 200,- Kč
• Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu typu životní pojištění pro posouzení přiznání hypotéky apod.  
  (složitější formulář) včetně výpisu ze zdravotní dokumentace (+ náklady na příp. fotokopie dle ceníku) ........ 500,- Kč
Lékařské vyšetření na vlastní žádost (včetně vyš. pro komerční pojišťovnu) ......................................... 600,- Kč
  (případná laboratoř cestou odběrového místa laboratoře dle jejich ceníku)  
• Předoperační vyšetření před kosmetickými zákroky a UPT, nezdravotnická indikace - bez lab. a EKG ........... 600,- Kč
   (případná laboratoř cestou odběrového místa laboratoře dle jejich ceníku)             - EKG včetně podpisu .... 200,- Kč
• Vyšetření pro lékařský návrh samoplátců lázeňské péče (včetně FW, moče papírkem, EKG – v ceně) ............ 700,- Kč
• Černobílé kopírování 1 strana A4 ............................................................................................     5,- Kč
Za každou další započatou půlhodinu kopírování ......................................................................... 250,- Kč
   *bude přijat jen pacientem předvyplněný formulář, bianco formulář nikoli
 
CENY PLATNÉ OD 17. 9. 2018
 (změna cen vyhrazena)