PŘECHOD NA eRECEPT

8. 1. 2019

eRECEPT
 
Od 1. 1. 2019 jsme NUCENI přejít na vystavování eRECEPTU – tzn. místo razítka a mého podpisu bude recept podepsán „čárovým kódem“, toto podepsání je však pořád vázáno na lékaře.
 
Z provozně-technických důvodů jsem schopen takto podepsat recepty, na které čekáte, vždy až po dovyšetření aktuálního pacienta v ordinaci – může se tedy stát, že budete muset počkat, než se k tomuto úkonu dostanu.
 
Papírový eRECEPT slouží stejně jako klasický recept a pacient s tím nemá žádné další povinnosti či nesnáze. eRECEPT bude i nadále, ve většině případů, vystaven po klinické kontrole pacienta – prohlídce, změření tlaku apod. Není naší povinností vystavovat jej SMS zprávou či e-mailem, toho může být využito v ojedinělých případech – jako např. zapomenutí léků při odjezdu z domu, nutnost změny medikace po doručení výsledků z laboratoře, či u léků, které nevyžadují v tu dobu klinickou kontrolu; tyto kontroly jsou jasně stanoveny v rámci sledování nemocí a já jako Váš ošetřující lékař odmítám praxi odesílání pouze receptů bez kontaktu lékař–pacient, v opačném případě by postrádalo smysl, aby recepty vystavoval praktický lékař.
 
U řady specialistů je situace odlišná – většina kontrol je stanovena po 1 roce, kdy se nepředpokládá nutnost změny medikace do další kontroly (pokud ano, pak při změně stavu, a pak jsou kontroly nastaveny častější), ale léky lze vystavit pouze na 3 měsíce, a proto takové léky vystavené specialistou v takovémto případě mohou být – pokud sám lékař nestanoví jinak – odesílány SMS zprávou či e-mailem. Takovéto léky můžete tedy žádat po tom lékaři specialistovi, který vám je do další kontroly naordinoval – NEBOŤ OD 1. 1. 2019 MAJÍ VŠICHNI LÉKAŘI POVINNOST PSÁT eRECEPTY.
 
Děkuji za pochopení.

MUDr. Vošvrda