eORDINACE

Vážení pacienti,

v předchozích letech došlo v rámci poskytování zdravotní péče k řadě změn, které vstupovaly postupně v platnost. V oboru, jakým je praktické lékařství, kde řady předchozích let nebyli lékaři na veliké úpravy zvyklí, došlo legislativními kroky (zákony) k řadě změn, se kterými se musíme každodenně potýkat jak my, lékaři, tak Vy, pacienti.

- od 01.01.2018 vstoupil v platnost eRecept – na ten jsme si snad již zvykli

- od 01.01.2019 se platností zákona změnila pravidla pro předpis inkontinenčních a zdravotnických prostředků, kdy od 01.12.2019 je faktická aplikovatelnost – tedy změna v praxi.

Co to znamená?

      Všechny pomůcky, od vložek, plen, kompresních punčoch, až po kompenzační pomůcky typu nástavce na toaletu apod., dostaly nové číselné označení k jejich předpisu. Je tedy nutné toto číslo (SÚKL kód) znát, abychom je mohli předepsat. Číselník obsahuje tisíce položek, není tedy v našich silách ihned zjistit tento kód, a raději než procházet číselník se budu věnovat pacientům. Pokud je to tedy možné, snažte se kód pomůcky, kterou požadujete, zjistit – od toho, kdo doporučuje, v lékárně apod.
      Přestal být hrazen tzv. Bílý program – tedy koupelnové a toaletní zdravotní pomůcky – jako klozetová křesla, sedačky do vany/sprchy apod.  Tyto pomůcky si musí pacient koupit zcela sám. Jediné, co z této skupiny je možné psát, tzn. na pojišťovnu, jsou nástavce na toaletu.
        Zákon zavedl doplatky na inkontinenční pomůcky – například podložky 25%, vložky 15%.    

- od 01.01.2020 je v provozu eDPN, tedy eNeschopenka – dočasná pracovní neschopnost je již vystavována elektronicky, což zejména znamená, že pacient nemusí odevzdávat II., modrý díl zaměstnavateli. Veškeré informace o zaměstnavateli i zaměstnanci se sehrávají do elektronického formuláře automaticky.
Velice důležitou informací je to, že eNeschopenku Vám vystaví kdokoli s titulem MUDr., zjistí-li, že Váš zdravotní stav neumožňuje vykonávat práci. Není třeba jen pro „papír“ navštívit zbytečně (pro stav který již jednou lékař viděl) i naši ordinaci. Takovou neschopenku daný lékař vede do doby, kdy o Vás pečuje, tedy včetně kontrol. Toto sice platilo i před platností eDPN, nebylo však ze strany kolegů dodržováno. Nyní s ohledem, že s eDPN se výrazně zjednodušil předpis pro veškeré lékaře včetně specialistů – např. chirurga, ortopeda, neurologa, ale i všechny další – kdy není třeba mít speciální formuláře, které se vyzvedávali na „sociálce“, a jelikož všichni musí psát eRecepty a mají/měli by mít tedy počítač, nebrání nic tomu, aby také vystavili neschopenku. Neschopenka z jiné než mojí indikace tedy nebude v naší ordinaci vystavována, neboť i za to by nám hrozila pokuta.

- od 01.01.2020 je nutné provádět testy na okultní krvácení (lidově řečeno test na krev ve stolici) v rámci včasného odhalení rizika rakoviny tlustého střeva pouze přístrojově – takovýto přístroj jsme pro Vás v naší ambulanci zakoupili, abychom i nadále mohli vyšetření provádět přímo v naší ambulanci, tedy místě nejbližším pro Vás. Tento test se týká všech lidí i bez jakýchkoli potíží nad 50 let, pokud nebyla provedena koloskopie („vyšetření tlustého střeva přes konečník kamerou“).

Dále nás čeká:

- od 01.05.2020 povinnost EET – elektronická evidence tržeb přijatých v hotovosti – tedy za platby dle ceníku za služby nehrazené zdravotní pojišťovnou.

- od 01.06.2020 – sdílený lékový záznam – tedy možnost nahlédnutí do elektronického seznamu léků lékařem, který Vás ošetřuje – jak mnou, tak i specialistou, kterého navštívíte, ale i lékárníkem, u kterého si léky vyzvedáváte, které byly předepsány, vyzvednuty a které tedy užíváte. Efektem má být ochrana Vašeho zdraví, tak aby léky nebyly předepisovány stejné, které již užíváte, anebo aby neměly nežádoucí účinky při vzájemné kombinaci.

Možná jsem na některé dílčí informace pozapomněl, ale i tak je toho více než dost.

Váš praktický lékař
 
12. 2. 2020