PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY - INFO

12.10.2019
Informace pro žadatele (zaměstnance) o zdravotní prohlídku v rámci poskytování pracovně lékařských služeb.
 
K pracovně lékařské prohlídce si s sebou přineste:
zaměstnavatelem vyplněnou žádost o provedení prohlídky
formulář ,,Lékařský posudek" ve třech vyhotoveních (vydá zaměstnavatel!!) k našemu potvrzení
pokud nejste registrováni u nás, pak doložte výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho registrujícího praktického lékaře -
   v čitelné v podobě, v českém jazyce či latině, který nebude starší více jak jeden měsíc
vzorek moči – v případě vyšetření v odpoledních hodinách, ne starší jak dvě hodiny
brýle na dálku (pokud nosíte)

Děkujeme.