OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE - PODZIM 2016

18. 9. 2016
Od čtvrtka 15. září záčínáme očkovat proti chřipce vakcínou Vaxigrip. Více infomací o chřipce, očkování a možných úhradách jednotlivých zdravotních pojišťovnen naleznete níže.

DLE ZÁKONA Č. 48/1997 Sb., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V PLATNÉM ZNĚNÍ (§ 30 odst. 2 písm. b bod 4) JE NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ PROTI SEZÓNNÍ CHŘIPCE HRAZENO ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:
u pojištěnců nad 65 let věku
u pojištěnců po splenektomii (odstranění sleziny) nebo po transplantaci krvetvorných buněk
u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin a nebo   
diabetem
u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory a
nebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem 65 let věku
  
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY HRADÍ OČKOVÁNÍ SVÝM POJIŠTĚNCŮM V NÁSLEDUJÍCÍM ROZSAHU:
(111) Všeobecná zdravotní pojišťovna až 500,- členství v Klubu pevného zdraví www
(211) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra od 300,- do 600,- dle podmínek Programu očkování www
(201) Vojenská zdravotní pojišťovna až 450,- dle podmínek progr. preventivní péče www
(205) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna až 500,- do 18 let, nad 19 let až 300,- dle podmínek preventivních programů www
(207) Oborová zdravotní pojišťovna od 300,- do 1300,- dle podmínek příspěvků na prevenci www
(209) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda až 400,- do věku 65 let www
Pozn. rozsah přispívání na očkování se může u některých pojišťoven průběžně změnit
 
CHŘIPKA
Je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které postihuje všechny věkové skupiny a může vyvolat epidemii až pandemii. Nejohroženější skupinou jsou malé děti a senioři a to z důvodů komplikací plynoucích z onemocnění chřipkou, pro které často bývají hospitalizováni.
U zdravých dospělých očkování sníží riziko nákazy chřipkou (a z něho plynoucí pracovní neschopnost), u seniorů brání rozvoji komplikací (komplikace chřipky mohou být tak závažné, že u oslabených osob mohou skončit i smrtí).
 
OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
Obecně platí, že každoroční očkování proti chřipce je doporučeno osobám, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce a jejích závažných komplikací. Podstatou očkování je vytvoření protilátek proti chřipkovým antigenům, které jsou součástí očkovací látky. Antigenní složení chřipkových vakcín je každoročně upravováno podle doporučení Světové zdravotnické organizace, které je pro výrobce závazné. Až na výjimku u intradermální vakcíny obsahuje každá dávka vakcíny 15 μg hemaglutininu tří nejčastěji se vyskytujících typů viru chřipky: A (H3N2), A (H1N1) a B.
 
Účinnost protichřipkové vakcíny závisí na antigenní podobnosti kmene viru ve vakcíně s aktuálně cirkulujícími viry. Při změně v antigenicitě nemusí zabránit vzniku onemocnění, sníží však závažnost infekce a zmenší procento komplikací a úmrtí. Očkování vede ve všech věkových skupinách k výraznému snížení výskytu onemocnění chřipkou a ke snížení návštěv lékaře. U zdravých dospělých v 70 až 90 procentech zabrání onemocnění, u starších osob snižuje potřebu hospitalizace pro pneumonii a chřipku o 30 až 70 procent a riziko úmrtí až o 80 procent. Dále též snižuje výskyt zánětu středního ucha u dětí.
 
LÉČBA CHŘIPKY
Klasicky probíhající chřipku bez komplikací zvládnete vyléčit sami doma. Důležitý je klid na lůžku, dostatek tekutin, nejlépe minerálních vod, vyšší příjem vitamínů ve formě ovoce, případně pomocí doplňků (např. Supradyne) a léky proti horečce a bolestem, které celkově uleví (Paralen). Léčba trvá obvykle týden. Po odeznění onemocnění není vhodné sportovat, protože organismus je stále oslabený a mohli byste tak usnadnit podmínky pro získání a rozvoj jiného infekčního onemocnění.