INFORMACE PRO PACIENTY

28. 11. 2016
V souvislosti se změnou ordinačních hodin dochází k jednotlivým dílčím změnám. Zde naleznete kompletní a aktuální info – ODBĚRY KRVE A VÝSLEDKY, TELEFONICKÉ KONZULTACE, OBJEDNÁVÁNÍ a další. Prosím věnujte těmto informacím zvýšenou pozornost.
 
 ●  ODBĚRY KRVE - denně od 7.00 - 8.00 hod
  Výsledky odběrů a telefonní konzultace s lékařem za 2 dny po odběru v době 11.30-12.00 hod na tel. 494 595 288.
 
 ● TELEFONICKÉ KONZULTACE (na tel.: 494 595 288)
  Vzhledem k nutnosti provést v ranních hodinách potřebné odběry krve, žádáme pacienty, aby zejména telefonické neakutní záležitosti řešili se sestřičkou v pozdějších hodinách. Lékař bude k neakutním záležitostem telefonicky k dispozici mezi 11.30-12.00 hod.
 
 ● AKUTNÍ OŠETŘENÍ
  Upozorňujeme pacienty, že akutní ošetření bude prováděno přednostně v ranních hodinách. Pacienti s neakutními potížemi či kontrolou stabilizovaného stavu (např. kontrola neschopenky, kontrola s tlakem, stehy, předpis léků apod.) budou ošetřeni až po ošetření akutních případů. Není nutné, aby s těmito kontrolami byli v čekárně již od ranních hodin, zbytečně se prodlouží jejich doba čekání.
 
 ● OBJEDNÁVÁNÍ - na tel.: 723 362 015 u Bc. Vošvrdové
  Termíny pro objednané jsou určeny POUZE PRO PŘEDEM OBJEDNANÉ PACIENTY. OŠETŘENÍ BEZ OBJEDNÁNÍ JEN V AKUTNÍCH PŘÍPADECH. Žádáme pacienty, aby se objednávali min. dva týdny předem. Nutné zejména u celkových prohlídek – preventivní prohlídky, ŘP včetně prodloužení způsobilosti, zbrojní průkaz, pracovní prohlídky - ZPP, profesní průkazy, zprávy pro úřady jako OSSZ, návrhy na lázeňský či rehabilitační pobyt apod.
 
 ● Výpis ze zdravotní dokumentace vystavíme do 7 dnů od objednávky, úkon je zpoplatněn dle aktuálního ceníku.
 ● Poslední pacient bude do ordinace přijat 15 min. před koncem ordinační doby.