Kostní denzitometrie v Rokytnici aneb NÁŠ KOSTIVAL ROKYTNICKÝ

15.05.2024
Dovolujeme si oznámit radostnou zprávu: podařilo se nám uvést do provozu nový přístroj – KOSTNÍ DENZITOMETR, který posílí možnosti, pomocí nichž můžeme v ordinaci včas odhalit nejedno vaše trápení.
Co je denzitometrie? Zobrazovací metoda měřící hustotu kostní tkáně. Používá se k diagnostice a sledování léčby řídnutí kostí (osteoporózy). Tento stav je nejčastěji způsoben nedostatkem vápníku, vitaminu D, hormonů a zvýšeným odbouráváním kostní tkáně i v důsledku nedostatku fyzické zátěže. Osteoporóza vede ke vzniku tzv. patologických zlomenin, tedy bez předchozího úrazu nebo po malém úrazu. Patří k nim typicky zlomeniny zápěstí, krčku stehenní kosti či obratlů.
Řídnutí kostní tkáně může být rovněž příznakem mnoha závažných onemocnění. Denzitometrie umožňuje stanovení rizika vzniku zlomenin, zejména u žen po menopauze, ale vyšetření je nutné i u dalších věkových skupin, jelikož se zvyšujícím se věkem dochází k častějším pádům, a to i u mužů. I v dnešní době, dle statistik, po zlomenině krčku stehenní kosti do jednoho roka od úrazu zemře celých 30 % pacientů, nehledě na další, kterým se změní aktivní život na život se závislostí na druhé osobě, čímž se ovlivní režim celé rodiny. Na základě výsledků denzitometrie je možné podstoupit cílenou léčbu, která je v rukách jak indikujícího gynekologa, tak nově i indikujícího registrujícího praktického lékaře.
Denzitometrické vyšetření je v indikovaných případech plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, lze jej však absolvovat i jako samoplátce. Vyšetření se v naší ambulanci provádí na novém, nejmodernějším přístroji denzitometr Hologic HORIZON Wi. Před vyšetřením není vyžadována zvláštní příprava, průběh je zcela bezbolestný a bezpečný a trvá zhruba 20 minut. Při vhodně zvoleném oblečení není ani nutné jej odkládat.

Vyšetřované oblasti při denzitometrii:

V rámci stanovení rizika vzniku osteoporózy
·      bederní páteř 
·      kyčelní klouby 
·      předloktí 
 
V rámci využití možností přístroje, např.
·      celotělové vyšetření – určeno k posouzení tkání v těle, což se využívá ke stanovení podílu tuku a svalů a hodnocení efektu redukčních programů, a to např. při dietách, u sportovců, stejně jako u starších lidí ke zjištění kvality jejich svalové tkáně, která je tolik potřebná k bezpečnému pohybu
·      stanovení kvality kostní tkáně v okolí endoprotézy např. kyčelního kloubu (TEP)
·      a další.
 
 
Ale byl to proces … Zajistit jedinečnost. Mít dostatečně kvalifikovaný personál. Získat prostředky na pořízení. Absolvovat potřebná proškolení a povolení. Připravit prostory. A oslovit první pacienty.
Za vším vězí úsilí, odhodlanost a soustavná snaha se vzdělávat a rozvíjet ordinaci MUDr. Zdeňka Vošvrdy. Pan doktor bude nadále ordinovat, jak jste zvyklí, a současně se bude snažit být pilířem i aktivním členem celého týmu, který se o Vás, milí pacienti, občané, široká veřejnosti, bude starat s pečlivostí jemu vlastní.
Bez podstatného přičinění a spolupráce s MUDr. Luciou Peškovou, sesterským týmem Nelou Mrázkovou a Natálií Grundovou a jejich chuti se sebevzdělávat by to však nešlo. Další novou posilou pro práci s tímto přístrojem bude Mgr. Alena Ksandrová, která má ve svém bohatém profesním portfoliu i zdravotnické vzdělání.
Poděkování patří též pracovníkům města, konkrétně místostarostce Evě Levé a Bc. Haně Barillové. Dále velice šikovným elektrikářům, instalatérům, malířům a našemu IT pracovníkovi i paní uklízečce Evě Medové – jejich práce byla rychlá a precizní, ale i víkendovým pomocníkům se stěhováním, protože se všichni snažili po celou dobu současně o zachování provozu ordinace.
A v neposlední řadě velké díky pacientům, které nemůžeme jmenovat, ale bez nichž by se zkušební provoz nerozjel. Byli pohotoví, neskutečně milí a vstřícní.
Jsme na začátku. Veškeré informace, které by mohly usnadnit pochopení důležitosti tohoto vyšetření, spolupráci s lékaři i možnosti a způsoby objednávání na denzitometrii (bude dopolední, odpolední i sobotní provoz) připravujeme a brzy doplníme.
Informujte se také i u svého registrujícího praktického lékaře, gynekologa či specialisty. Sledujte naše komunikační cesty – www.rokmed.cz, www.sestraemmy.cz/vosvrda či vývěsky, kde se budeme snažit potřebné zveřejnit co nejdříve, a to včetně informací, co dělat, pokud nejste našimi pacienty, a přesto byste chtěli vyšetření podstoupit. I Vám jsme k dispozici.