KONFERENCE O ELEKTR. ZDRAVOTNICTVÍ

20.03.2023
                                   Brno – konference o elektronizaci zdravotnictví – setkání s ministrem zdravotnictví             

Elektronizace zdravotnictví je nedílnou součástí poskytování zdravotních služeb a z důvodu připravenosti a nutnosti mít aktuální informace jsem část ordinačních hodin i svého volného času strávil na konferenci, abych poznatky na ní získané mohl uplatnit v naší ordinaci.